wz

 

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SVOJSÍKOVA č. o. 44, 46 a 48

ÚSTÍ NAD LABEM

Vítejte na oficiálních stránkách SVJ

 

 

 

Hlavní nabídka

Kontakty

Orgány SVJ

Fotogalerie SVJ

 

 

 

Důležité informace pro členy SVJ

    

 

 

   

 

 

Nově je na této stránce zveřejněn "Portál SVJ", kde můžete získat zajímavé informace pro fungování Společenství vlastníků jednotek


 

Dne 23. dubna 2009


Tísňová volání

  150 - Hasiči

  155 - Záchranná služba

  158 -  Policie ČR

  156 - Městská policie

  112 - Mezinárodní číslo pro tísňové volání


  Obvodní oddělení PČR Ústí nad Labem - město

(po zrušení OOP PČR Severní Terasa patří naše část pod uvedené OOP)

 Adresa: Masarykova 47,    400 02 Ústí nad Labem

 Telefon:  974 426 651,

                 974 426 701

  e-mail: oruloop1@mvcr.cz

              uloopster@mvcr.cz


Počasí ČR

 Předpověď počasí

Ústí nad Labem

 


Přehled návštěv

 TOPlist

 TOPlist


Stránky Společenství vlastníků byly zpřístupněny  dne 2. února 2009


O Společenství vlastníků

 •  panelový dům byl postaven v letech 1972 – 1973, kolaudace provedena v roce 1973,

 •  dne 10. 02. 1997 bylo v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, založeno v souvislosti s odkoupením bytů „Sdružení občanů obytného domu č. p. 2681, 2682 a 2683 v Ústí nad Labem“,

 •  dne 30. 04. 2001 bylo, v souladu se  zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy  a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, založeno „Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem“. Dne 27. 06. 2001  bylo Společenství vlastníků jednotek zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem a následně přeregistrováno do rejstříku společenství vlastníků u téhož soudu,

 •  ve "Společenství" je 48 vlastníků bytových jednotek, kteří mají stejná práva ke společným částem domu podle velikosti jejich spoluvlastnického podílu.

 •  od svého založení byla činnost výboru Společenství zaměřena zejména na rekonstrukci našeho domu:

  • v letech 1998 až 2002 byla provedena rekonstrukce rozvodů pitné a teplé užitkové vody, oprava střechy proti zatékání, oprava zábradlí u lodžií,

  • v roce 2002 byla provedena rekonstrukce oken, kdy poškozená dřevěná okna byla vyměněna za třídílná plastová; náklady na rekonstrukci oken byly ve výši 2 402 849,41 Kč a byly částečně hrazeny z finančních prostředků fondu oprav a z úvěru na stavební spoření,

  • současně byly do všech oken instalovány jednotné žaluzie; náklady byly ve výši 240 479,40 Kč, které byly hrazeny z finančních prostředků fondu oprav,

  • v roce 2006  byla realizována doposud nejnákladnější rekonstrukce spočívající v opravě obvodového pláště domu, jeho zateplení, rekonstrukce dlažby v lodžiích proti zatékání, zateplení střechy a ve výměně vchodových dveří; náklady ve výši 4 649 228 Kč byly částečně hrazeny z finančních prostředků fondu oprav a z úvěru od Raiffeisenbank a.s.; na uvedenou rekonstrukci se podařilo zabezpečit dotaci na úhradu úroku ve výši 4 % v rámci programu PANEL u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.;

  • v roce 2007 byla provedena rekonstrukce osvětlení společných prostor (vstupní prostory a schodiště), jejich vymalování a dále byla provedena rekonstrukce elektroinstalace výtahů ve třech vchodech; náklady na provedené rekonstrukce byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • v měsících leden až duben 2013 byla provedena rekonstrukce výtahových kabin, oprava a zateplení strojoven výtahů, výměna lina a madla zábradlí na schodištích v domě a výměna domácího dorozumívacího systému; náklady na provedené rekonstrukce byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • v měsících duben - květen 2014 byla stavební společností JANOV s. r. o. provedena úprava přístupových chodníků do domu na pozemku ve vlastnictví SVJ; celkové náklady byly ve výši 94.966,- Kč s DPH; náklady na rekonstrukci byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • v měsíci březnu 2015 se provedla výměna bytových vodoměrů na teplou a studenou vodu; byly osazeny ultrazvukové vodoměry MULTICAL 21 od společnosti KAMSTRUP (Dánsko); vodoměry jsou osazeny rádio-modulem pro dálkové přenosy dat; celkové náklady byly ve výši 240.000,- Kč s DPH,

  Vodoměr MULTICAL® 21 je určen k měření odběru studené i teplé vody v domácnostech, činžovních domech a v průmyslových a komerčních budovách. Ultrazvukové měření průtoku zajišťuje maximální přesnost měření a dlouhou životnost. Tato metoda využívá princip měření časové odezvy. Všechna měření, reference, zobrazované hodnoty, výpočty a datová komunikace jsou řízeny speciálně navrženým pokročilým elektronickým obvodem. Proto měřič neobsahuje žádné pohyblivé díly. Díky tomu je MULTICAL® 21 odolný proti opotřebení a nečistotám ve vodě. Při pokusu o nedovolenou manipulaci s vodoměrem, nelze již vodoměr použít pro účely fakturace. Pokud byl měřič otevřen a došlo k porušení plomb, nelze jej již použít k fakturačním účelům. Zaniká rovněž platnost záruky výrobce.

  • v měsíci dubnu 2015 byly provedeny následující rekonstrukce v bytových jednotkách našeho domu; náklady na provedené rekonstrukce byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav:

  1. Rekonstrukce stoupacího vedení plynu,

  2. Rekonstrukce spotřebních rozvodů plynu (byt),

  3. Rekonstrukce odpadního potrubí (stoupačky).

  • v měsíci červenci 2015 byla provedena rekonstrukce předních vchodů (poštovní schránky) a vymalování vestibulu a úprava zadních vchodů; náklady na  rekonstrukci byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • v závěru měsíce srpna a v měsíci září 2015 byla vybudovaná firmou STAVBY SEHO s.r.o., samostatná vodovodní přípojka na studenou vodu; současně byla s ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a proveden vklad do katastru nemovitostí s právní účinností vkladu dnem 07. 10. 2015; dne 31. srpna byla předsedou, místopředsedkyní výboru SVJ a zástupkyní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. podepsána smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod; náklady na provedené rekonstrukce byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • dne 17. září 2015 byla uzavřena smlouva o dílo se společností Koncept FAST s.r.o. na repasi stávajících termostatických ventilů a montáž termostatických hlavic s paroplynovou náplní; vlastní výměna termostatických ventilů a hlavic se uskutečnila ve dnech 29. září až 1. října 2015; náklady na  rekonstrukci byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • v měsíci listopadu 2015 byla na schodišti domu ve všech třech vchodech osazeny přenosné hasicí přístroje (závěr z požární kontroly v domě); náklady  byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • náklady na rekonstrukce v roce 2015 byly v celkové výši 1 381 096,95 Kč; jak výše uvedeno vše bylo hrazeno z finančních prostředků fondu údržby a oprav,

  • v měsíci únoru 2016 bylo firmou STAVBY SEHO s.r.o., provedeno osazení kulových ventilů stoupaček na hlavním vnitřním rozvodu studené a teplé vody; náklady byly v celkové výši 36 268,- Kč včetně DPH,

  • v měsíci březnu a dubnu 2016 byla firmou RN Servis provedena rekonstrukce svodů dešťové vody ve všech třech s celkovými náklady 49.611,- Kč; náklady na  rekonstrukci byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • v měsíci dubnu a květnu bylo provedeno vymalování schodiště ve všech 3 vchodech domu firmou pana Budky; celkové náklady na vymalování schodiště činili v souladu se smlouvou o dílo částku 213.968,- Kč; náklady na  rekonstrukci byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

  • v měsíci srpnu bylo společností Koncept FAST s.r.o. provedeno vyetážování uzávěrů stoupacího vedení ústředního topení umístěných ve sklepních kójích některých vlastníků bytových jednotek; celkové náklady na rekonstrukci činili v souladu se smlouvou o dílo částku 118.328,- Kč; náklady na  rekonstrukci byly hrazeny z finančních prostředků SVJ z fondu údržby a oprav,

    

    

 

 

Důležitá telefonní čísla

Havarijní služba - topení, elektro, voda, odpady, plyn:

Jiří Rosenkranc – RN SERVIS
Telefon: 
       
472772921 - od 07.00 do 16.00 hod.
602495818 - od 16.00 do 07.00 hod.,
sobota, neděle a svátek po celých  24 hodin


Servis a opravy výtahů HELGOS s.r.o.

Kontakt: Vladimír Lazar

mobil: 602429169 nebo 602408387


Koncept FAST s.r.o. (Ústí nad Labem)

 • zajišťuje pro SVJ mj. výměnu vadných vodoměrů na studenou a teplou vodu

telefon: 472773291


Severočeská plynárenská, a.s.
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem


Pohotovostní linka:

 • volejte 1239

Při ohlášení úniku plynu uveďte:

 • jméno a příjmení volajícího, jeho adresu a telefonní spojení,

 • co nejpřesnější popis místa výskytu poruchy,

 • druh poruchy (únik plynu, výpadek dodávky plynu, vadný plynoměr atp.).

 • Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce "Aktuality".

Informace o autorovi
Copyright © 2009 [webmaster:
karel.lanik@seznam.cz]. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 07. 01. 2019, 16:00:22 +0100